INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

Super User

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych przez Dariusz Jaworek i Katarzyna Strassberger
prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Sport Relaks Nasza Szkółka Pływania


1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.042016 Dz.UE L2016.119.1 z dnia 04.05.2016, stosuje się od dnia 25.05.2018 r. ( dalej nazywamy je RODO ).


2. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Dariusz Jaworek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sport Relaks Nasza Szkółka Pływania adres 44-113 Gliwice ul. Krasińskiego 27, NIP 969 14 40 107 (dalej nazywany Administratorem ).


3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

- zawarcia i realizacji łączącej nas umowy ( podstawa prawna art.6 ust. 1b RODO )

- wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jak obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, z przepisów prawa o ochronie praw konsumentów, przepisów dotyczących ubezpieczeń (podstawa prawna art.6 ust.1c RODO )

- wypełnienie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jak dochodzenie lub obrona roszczeń, marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa klientów i pracowników, w tym również poprzez monitoring– z zachowaniem prywatności i godności osób (podstawa prawna art.6 ust. 1f RODO )

- na podstawie Twojej zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Ciebie zgody np. w celach marketingowych ( podstawa prawna art. 6 ust. 1a RODO )


4. Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane na czas trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych lub wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.


5. Twoje dane osobowe przekazujemy:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne:

- podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową (towarzystwa ubezpieczeniowe)– w celu zawarcia umów ubezpieczenia;

- podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

- podmiotom nabywającym i odzyskującym wierzytelności – w razie niezapłacenia zobowiązań umownych;

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową;

- podmiotom prowadzącym usługi hotelarskie, organizującym zorganizowany wypoczynek;

- podmiotom świadczącym usługi medyczne; - podmiotom które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Twoje uprawnienia: Masz prawo złożyć do nas wniosek;

- o dostęp do dotyczących Cię danych osobowych oraz ich sprostowanie, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem;

- o ich usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych;

- o przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie ( w zakresie określonym w art. 20 RODO ).

- masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzanych danych. Sprzeciw rozpatrzy Administrator. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego wniosek w sprawie zaprzestania przetwarzania danych Administrator jest zobowiązany uwzględnić. Jeżeli z przyczyn wynikających z Twojej szczegółowej sytuacji, wniesiesz sprzeciw co do przetwarzania danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, po rozpatrzeniu wniosku, Administrator nie będzie mógł już przetwarzać danych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wg prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

- masz prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody udzielonej w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem; - masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Dane osobowe, które należy podać Administratorowi; Do zawarcia umowy Administrator wymaga podania przez Ciebie danych na formularzu umowy (dotyczy też umowy ustnej) , na wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, na karcie uczestnika kolonii. Jeśli nie podasz nam tych danych, nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy np. na przesyłanie informacji drogą mailową bądź sms-em.

8. Dane kontaktowe; Wnioski w sprawie danych osobowych należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Sport Relaks Nasza Szkółka Pływania 44-113 Gliwice ul. Krasińskiego 27. Wnioski w sprawie danych osobowych możesz też składać osobiście w czasie trwania zajęć Nauki Pływania prowadzonych na basenie w SP32 44-109 Gliwice ul. Wrzosowa 14